Strana
Svařované nerezové trubky - úvod 4
Trubky od 6 x 1,0 mm do 33,7  x 3,0 mm 5
Trubky od 34 x 1,5 mm do 85 x 2,0 mm 6
Trubky od 88.9 x 1,5 mm do 609,6 x 3,0 mm 7