jednotlivy cenik

KLAPKA ZPĚTNÁ BEZPŘÍRUBOVÁ
L 10 177 616 

PN 16

POUŽITÍ
V základním provedení jako samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a pro vzduch, pro pracovní tlaky a teploty: 

Teplota [°C] Tlak
80 1,6


Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS
Zpětná klapka je bezpřírubová.,Protékající kapalina otevírá ohebnou klapku. Směr proudění pracovní látky je na klapku tak, aby ji odtlačoval. Při zpětném rázu je ohebná klapka přitlačována na těsnící plochu v sedle tělesa.

PŘIPOJOVACÍ A PRACOVNÍ ROZMĚRY
Jsou uvedeny v tabulce. Stažení mezi příruby PN 16 pomocí šroubů a těsnění.

MATERIÁL
Těleso, víko, talíř klapky šedá litina
Závěs pryž
Klapka pogumovaná
Těsnění bezazbestový materiál

ZKOUŠENÍ 
Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

 


MONTÁŽ
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrub. Proudění provozní tekutiny musí být shodné se šipkou na tělese klapky.

OVLÁDÁNÍ
Samočinné, tlakem pracovní látky na na ohebnou klapku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ
Je nutné uvést každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chem. složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

 
DN D L D3 kg
40 40 33 88 1,2
50 50 43 102 1,8
65 70 46 122 2,5
80 80 64 138 3,5
100 100 64 158 5,0
125 125 70 188 7,0
150 150 76 212 9,0
200 200 89 268 16,0
250 250 114 320 25,0