jednotlivy cenik

VENTIL ZPĚTNÝ BEZPŘÍRUBOVÝ                                     
C 09 402 040

PN40

POUŽITÍ
V základním provedení jako samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru a jiné kapaliny. Je možno ho použít jako ventil přetlakový, zavzdušňovací, do sacích košů čerpadel a dalších podobných provozů, pro pracovní tlaky a teploty: 
Teplota [°C] Tlak
-50 4
200 4
300 3,2
400 2,5

Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS
Těleso je bez připojovacích přírub, nákružek na vnějším průměru slouží pro vystředění ventilu v přírubovém spoji a spojovacími šrouby. Uvnitř tělesa je vytvořeno sedlo a žebra, sloužící k vedení kuželky a uchycení opěrné desky. Pružina je opřena o opěrnou desku a dotlačuje kuželku do sedla v tělese. Směr proudění pracovní látky je pod kuželkou.

PŘIPOJOVACÍ A PRACOVNÍ ROZMĚRY
Jsou uvedeny v tabulce

MATERIÁL
Těleso, kuželka korozivzdorná ocel
Pružina, deska korozivzdorná ocel

ZKOUŠENÍ
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ
Ventil je možno montovat do potrubí v libovolné poloze.

 


OVLÁDÁNÍ
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ
Je nutné uvést každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chem. složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Kv = objemový průtok (m3/h)
z = ztrátový součinitel

 
DN D L D1 D2 D3   kv Otevírací tlaky kuželky [Pa] kg
standard bez pružiny
Směr toku
       
15 15 16 52 43,5 40 5,88 4,77 2500 1500 1500 400 0,15
25 25 22 72 63,5 52 6,97 11,03 3000 2000 1500 400 0,28
40 40 31,5 93 86,5 74 7,6 22,63 2500 1500 2000 600 0,65
50 50 40 108 96,5 92 6,95 38,2 2000 1500 1500 800 1
65 70 46 128 116,5 113 8,6 68,8 3000 2000 2000 1000 1,9
80 80 50 143 132,5 132 11,7 78,6 3000 2000 1500 1500 2,9