Tlakové tvarovky přírubové

jsou opatřeny tlakovými přírubami, které odpovídají dřívější ČSN 1041 a z hlediska připojení jsou zaměnitelné s přírubami dle ČSN 13 2011

Zkratky v tabulce: VP – vnější průměr; TS – tloušťka stěny; PP – průměr příruby; PR – průměr roztečný; P – počet; Z – závit
PO – průměr otvorů; PM – průměr; V – výška, PZ – poloměr zaoblení

jmenovitá světlost

 

TROUBA

PŘÍRUBA

TĚS. LIŠTA

PŘECHOD

 

 

VP

T

PP

PR

ŠROUBY

T

PM

V

T

PZ

P

Z

PO

DN

 

D

 

t

 

D1

 

D2

 

n

 

M

 

0

 

a

 

D3

 

f

 

t1

 

r

 

40

 

55

 

7,5

 

150

 

110

 

4

 

16

 

18

 

18

 

88

 

3

 

14

 

5

 

50

 

65

 

7,5

 

165

 

125

 

4

 

16

 

18

 

20

 

102

 

3

 

15

 

5

 

60

 

76

 

8

 

175

 

135

 

4

 

16

 

18

 

20

 

112

 

3

 

15

 

5

 

80

 

97

 

8,5

 

200

 

160

 

4

 

16

 

18

 

22

 

138

 

3

 

17

 

6

 

100

 

118

 

9

 

220

 

180

 

8

 

16

 

18

 

22

 

158

 

3

 

17

 

6

 

125

 

144

 

9,5

 

250

 

210

 

8

 

16

 

18

 

24

 

188

 

3

 

18

 

6

 

150

 

170

 

10

 

285

 

240

 

8

 

'20

 

23

 

24

 

212

 

3

 

18

 

6

 

175

 

197

 

11

 

315

 

270

 

8

 

20

 

23

 

26

 

242

 

3

 

20

 

8

 

200

 

222

 

11

 

340

 

295

 

8

 

20

 

23

 

26

 

268

 

3

 

20

 

8

 

250

 

274

 

12

 

395

 

350

 

12

 

20

 

23

 

28

 

320

 

3

 

21

 

8

 

300

 

326

 

13

 

445

 

400

 

12

 

20

 

123

 

28

 

370

 

4

 

21

 

8

 

Průměr a počet otvorů pro šrouby, jakož i roztečný průměr a poloha otvorů souhlasí pro příruby PN 10 dle ČSN 13 1060 a přírubami DIN 2501, část 1 s doporučením ISO - R 13. U DN 80 je počet otvorů 4 oproti 8 požadovanými ČSN 13 1060; DN 60 příslušná ČSN 13 1060 neuvádí (v normě je uveden DN 65).