TLAKOVÉ TVAROVKY

typ

E, F, R PR TR FFR, T, TT, X, U, UU, UUA, NV

Tlakové tvarovky jsou vyráběny podle dřívější ČSN 1041 a jsou určeny především pro opravy starých rozvodných vodovodních sítí. V převážné většině případů jsou zaměnitelné s tlakovými tvarovkami dle ČSN 13 20.. a rovněž i s tvarovkami vyráběnými podle německé normy DIN.

Tlakové tvarovky jsou určeny pro vodovodní potrubí, případně pro dopravu plynných, kapalných, sypkých hmot, pokud nepůsobí agresivně nebo abrasivně na šedou litinu a těsnění, a neplatí

-li pro přepravu jiný předpis.

Jsou vyráběny na maximální přetlak:

- hrdlové tvarovky na 1,00 MPa

- přírubové tvarovky na 1,25 MPa

Tlakové tvarovky jsou vyrobeny ze šedé litiny třídy jakosti ČSN 42 2415, která odpovídá jakosti GG20.

Vykazují minimální pevnost 120 MPa a tvrdost 230 MB (zkoušeno po obrobení vrstvy 1 mm). Tlakové tvarovky jsou zkoušeny po dobu 30 sekund s pracovním přetlakem:

- hrdlové tvarovky na 1,6 MPa

- přírubové tvarovky na 2,0 MPa

Tlakové tvarovky jsou opatřeny ochranným nátěrem schváleným hygienickými orgány PND 01 - 713 - 85 email polystyrénový odolný vodě, S 2852, modrý nebo černý odstín.

Tlakové tvarovky jsou dodávány ve jmenovitých světlostech uvedených v příslušných tabulkách jednotlivých tvarovek.