jednotlivy cenik

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SYSTÉMU POLYGRIP PLUS

POLYETHYLEN
 • spojky Polygrip Plus jsou dodávány předem smontované a plně připravené pro PE metrické trubky
 • uřízněte kolmo konce trubky
 • povolte matici spojky tak, aby byla zcela volná, avšak nesmíte ji zcela vytočit z tělesa spojky
 • zastrčte trubku do spojky, až ucítíte zarážku
 • utáhněte rukou a poté pevně klíčem, až matice zakryje závit spojky
MĚĎ
 • vyberte správnou velikost spojky a vložky
 • uřízněte kolmo trubku, nejlépe nůžkami a odstraňte otřep
 • odmastěte trubku a otřete ji
 • rozšroubujte matici, abyste mohli vyjmout nosič s O kroužkem a svírací kroužek
 • stlačte nosič O kroužku k jedné straně matice, potom táhněte a otáčejte maticí
 • navlékněte na trubku matici a poté černý těsnící kroužek užší částí do zúžení matice
 • navlékněte kovový kroužek tak, aby jeho rovné čelo bylo opřeno o těsnící černý kroužek
 • kovový kroužek musí být maximálně 10 mm od konce trubky
 • navlékněte gumový těsnící kroužek na trubku až dosáhnete zabudované zarážky, kovový kroužek musí být v kontaktu s gumovým kroužkem
 • strčte soupravu do tělesa fitinku a zašroubujte nejlépe klíčem

  POZOR: NEVYSTAVUJTE TENTO SPOJ ŽÁRU!
OLOVO
 • vyberte správnou velikost spojky a vložky
  - PRO 1/2“ OLOVO VEZMĚTE FITINK 25 MM
  - PRO 3/4“ OLOVO VEZMĚTE FITINK 32 MM
 • uřízněte kolmo trubku a odstraňte otřep
 • očistěte trubku vlnou nebo podobně
 • použijte rozšiřovák pro rozšíření a zakulacení konce trubky
 • sundejte matici a vyjměte z ní nosič O kroužku a svírací kroužek viz popis výše
 • navlékněte matici a hnědý kroužek na trubku tak, aby byl kroužek sklonem obrácen do fitinku
 • natlučte vložku do trubky, nejlépe dřevěným předmětem
 • mezi čelem vložky a těsnícím kroužkem má být mezera asi 3mm
 • soupravu vsuňte do spojky a nejprve rukou, poté klíčem spoj utáhněte
UNIVERZÁLNÍ PŘECHODOVÁ SPOJKA
 • odřízněte kolmo trubku, zbavte ji otřepů a otřete
 • sundejte matici a těsnící kroužek ze spojky a navlékněte na trubku
 • šikmý konec těsnícího kroužku musí mířit do matice 
 • zastrčte soupravu do spojky a utáhněte rukou, poté pevně klíčem
 • když používáte rychloopravnou spojku s oběma konci pro pozink. ocelovou trubku, spojka může být využita jako převlečný cípant! Poté, co jste nasunuli spojku jedním koncem na trubku, na druhý konec udeřte a tím odstraníte vnitřní zarážky a můžete spojkou volně klouzat po trubce do požadované pozice.
PE TRUBKA
 • odřízněte kolmo trubku
 • sundejte matici a svírací kroužek ze spojky a navlékněte na trubku tak, aby svírací kroužek mířil užším koncem do matice
 • vyberte správnou velikost vložky a vložku nasaďte a poté zaklepejte do trubky až na doraz
 • posuňte svírací kroužek tak, aby se dotýkal vložky a potom celou soustavu zašroubujte do spojky nejprve rukou a potom pevně klíčem
RYCHLOOPRAVNÉ SPOJKY
PRO POZINKOVANÉ OCELOVÉ TRUBKY A PE TRUBKY
 • odřízněte kolmo trubku, zbavte ji otřepů a otřete
 • sundejte matici a těsnící kroužek ze spojky a navlékněte na trubku
 • šikmý konec těsnícího kroužku musí mířit do matice 
 • zastrčte soupravu do spojky a utáhněte rukou, poté pevně klíčem
 • když používáte rychloopravnou spojku s oběma konci pro pozink. ocelovou trubku, spojka může být využita jako převlečný cípant! Poté, co jste nasunuli spojku jedním koncem na trubku, na druhý konec udeřte a tím odstraníte vnitřní zarážky a můžete spojkou volně klouzat po trubce do požadované pozice.

UPOZORNĚNÍ:
U spojů pozinkovaných trubek dbejte na to, aby vycházející pozink. trubky byly správně a pevně jištěny potrubními třmeny, objímkami a podpěrami proti posunutí. Spojky Rapidfix nemohou sloužit namísto těchto potrubních upevnění.

POZNÁMKA: 
U velkých trubek není možno dotáhnout matici tak, aby se dotýkala tělesa spojky.