jednotlivy cenik

NOŽOVÁ ŠOUPATA
RBR-HC
Pokyny k údržbě

Výměna sedlových kroužků 
v tělese

 

 

Seznam dílů
1 Těleso
2 Těsnící kroužek v tělesu

 

Postup:

 1. Vyjměte sedlový kroužek v tělese pomocí šroubováku

 2. Vyčistěte sedlovou drážku 

 3. Namontujte nový sedlový kroužek natlačením pomocí
  gumového kladiva

 Výměna těsnění


 

 

 

Seznam dílů

1 Matice
2 Podložka
3 Šroub
4 Ucpávkové víko
5-6-7 Těsnění

 

Výměna těsnění - postup

 1. Vyjměte šrouby, matice a podložky č. 1, 2, 3

 2. Vysuňte víko ucpávky č.4 vzhůru

 3. Vyjměte těsnění č. 5, 6, 7

 4. Vložte nové těsnění č. 7

 5. Zatlačte ho pomocí víka ucpávky č. 4

 6. Vložte těsnění č. 6

 7. Vložte těsnění č. 5

 8. Nasuňte víko ucpávky č. 4 směrem dolů

 9. Namontujte šrouby, matice a podložky č. 1, 2, 3