VENTIL S REGULAČNÍ KUŽELKOU

A ZPĚTNÝM UZÁVĚREM PRO ČPAVEK

C 43 103 540                    pn 40

POUŽITÍ

Jako regulační orgán pro plynný a kapalný čpavek, čpavkovou vodu, pro průmyslové topné plyny podle ČSN 38 5502,

pro pra­covní tekutiny v chladírenstvf a pro vzduch. Je však možno použít jej, při vyšších nárocích na těsnost, i pro jiné

 pracovní tekutiny, pokud jsou vyhovující z hlediska materiálového provedení. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota ('C)

 

Tlak [MPa]

 

-20 •

 

2,5

 

150

 

3,2

 

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je hlavicový. Je opatřen zpětným uzávěrem při plném otevření ventilu. Sedlo v tělese je navařeno nerezovou elek­trodou,

sedlo pro zpětný uzávěr je ze základního materiálu. Na kuželce jsou obě sedla z PTFE. Kuželka je otočná. Vřeteno je utěsněno

 ucpávkovými kroužky PD 009 s teflonovou disperzí. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

TěIeso, víko               uhlíková ocel na odlitky

Hlavice                   manganová ocel na odlitky

Vřeteno                  korozivzdorná ocel

Kuželka                  ocel tř. 11

Sedlo                    korozivzdorná ocel (navař)

těsnění vřetene           PD 009

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.


MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDANÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 133110).

OBJEDNÁVANÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

- název armatury (typ, evidensční číslo)

- jmenovitý tlak (PN)

- jmenovitou světlost (DN)

- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)

- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny ('C)

- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)


ON

 

D

 

L

 

V

 

D1

 

D2

 

D3

 

D5

 

a

 

f

 

f2

 

d

 

n

 

Dk

 

m1

 

kg

 

15

 

15

 

130

 

178

 

95

 

65

 

47

 

40

 

16

 

2

 

3

 

14

 

4

 

125

 

6

 

4,2

 

25

 

25

 

160

 

185

 

115

 

85

 

68

 

58

 

18

 

2

 

3

 

14

 

4

 

125

 

8

 

4,7

 

40

 

40

 

200

 

265

 

150

 

110

 

88

 

76

 

18

 

3

 

3

 

18

 

4

 

200

 

8

 

12

 

50

 

50

 

230

 

265

 

165

 

125

 

102

 

88

 

20

 

3

 

3

 

18

 

4

 

200

 

8

 

14

 

65

 

70

 

290

 

325

 

185

 

145

 

122

 

110

 

22

 

3

 

3

 

18

 

8

 

250

 

8

 

25

 

80

80

 

310

 

335

 

200

 

160

 

133

 

121

 

24

 

3

 

3

 

18

 

8

 

250

 

8

 

28

 

100

 

100

 

350

 

388

 

235

 

190

 

162

 

150

 

24

 

3

 

3

 

22

 

8

 

315

 

11

 

52

 

Údaje tohoto katalogového listu mají pouze informativní charakter!