VENTIL S REGULAČNÍ KUŽELKOU

V 41 111 540                    PN40

POUŽITÍ

V základním provedení jako regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota ['C]

 

Tlak (MPa)

 

200

 

4

 

300

 

3,2

 

400

 

2,5

 

U ventilu z titulu funkce nelze zaručit těsnost, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá regulační kuželka. Kuželka je otočně spojena s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pra­covní látky je pod kuželku.

FUNKCE

Ventil reguluje průtok pracovní látky v sedle ventilu regulační kuželkou. Kuželka je řešena pro lineární charakteristiku. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává k» číslo (objemový průtok vody o hustotě 1000 kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 0,1 MPa-vnrVh).

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso, třmen             uhlíková ocel na odlitky Ucp. víko do DN 100 vč.   temperovaná litina Ucp. víko od DN 125       uhlíková ocel na odlitky Kuželka, vřeteno          korozivzdorná ocel Sedlo                    korozivzdorná ocel (navař) Těsnění vřetene           volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle čsn 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

- název armatury (typ, evidenční číslo)

- jmenovitý tlak (PN)

- jmenovitou světlost (DN)

- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)

- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny ("C)

- skutečný provozní přetlak (MPa) před a za ventilem

- protékající množství (pro vodní páru v kg/h, pro kapaliny v m3/h, pro plyny v Nm3/h)


DN

 

D

 

L

 

V

 

Z

 

D1

 

D2

 

D3

 

a

 

f

 

d

 

n

 

Dk

 

kg

 

kv

 

15

 

15

 

130

 

170

 

12

 

95

 

65

 

47

 

16

 

2

 

14

 

4

 

100

 

4,3

 

1,55

 

25

 

25

 

160

 

175

 

16

 

115

 

85

 

68

 

18

 

2

 

14

 

4

 

100

 

5,7

 

3,9/6,5

 

40

 

40

 

200

 

255

 

22

 

150

 

110

 

88

 

18

 

3

 

18

 

4

 

160

 

13

 

10,2/17,4

 

50

 

50

 

230

 

285

 

28

 

165

 

125

 

102

 

20

 

3

 

18

 

4

 

160

 

16,5

 

30

 

65

 

70

 

290

 

330

 

34

 

185

 

145

 

122

 

22

 

3

 

18

 

8

 

200

 

26

 

48

 

80

 

80

 

310

 

360

 

38

 

200

 

160

 

133

 

24

 

3

 

18

 

8

 

200

 

38

 

66

 

100

 

100

 

350

 

420

 

46

 

230

 

190

 

158

 

24

 

3

 

22

 

8

 

250

 

50

 

102

 

125

 

125

 

400

 

460

 

52

 

270

 

220

 

184

 

26

 

3

 

26

 

8

 

315

 

82

 

174

 

150

 

150

 

480

 

485

 

62

 

300

 

250

 

212

 

28

 

3

 

26

 

8

 

315

 

109

 

276

 

Údaje tohoto katalogového listu mají pouze informativní charakter!