VENTIL S REGULAČNÍ KUŽELKOU

A S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM

V 41 113616_____pn16

POUŽITÍ

V základním provedení jako regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C)

 

Tlak [MPa]

 

200

 

1,28

 

300

 

0,96

 

U ventilu z titulu funkce nelze zaručit těsnost, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je víkový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá regulační kuželka. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Polohu kuželky je možno sledovat podle ukazatele zdvihu. Vřeteno je na víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

FUNKCE

Ventil reguluje průtok pracovní látky v sedle ventilu regulační kuželkou. Kuželka je řešena pro lineární charakteristiku. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává k« číslo (objemový průtok vody o hustotě 1000 kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 0,1 MPa - v m3/h).

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulkách.

MATERIÁL

Těleso, víko                šedá litina

ucpávkové víko            šedá litina

Kuželka, vřeteno, sedlo    korozivzdorná ocel

Těsnění vřetene           volí se dle druhu pracovní látky

DN

 

Klimact l

 

V

 

b x c

 

kg

 

15

 

420

 

205x170

 

10,6

 

25

 

420

 

205x170

 

11,8

 

40

 

440

 

205x170

 

16,4

 

50

 

440

 

205x170

 

18,4

 

65

 

465

 

205x170

 

26,6

 

80

 

470

 

205x170

 

30,6

 

 

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je doporučeno montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nad ventilem. V ostatních polohách je nutná ochrana servomotoru proti případnému unikání a stékání pracovní tekutiny a servomotor musí být podepřen nebo uchycen na závěsu.

OVLÁDANÍ

Ventil se ovládá elektrickým servomotorem. Při přerušení dodávky elektrického proudu lze ventil ovládat ručně.

OBJEDNÁVANÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

název armatury (typ, evidenční číslo), jmenovitý tlak (PN), jmeno­vitou světlost (DN), druh provozní tekutiny (u nestandartních médií je třeba uvést chemické složení), skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny ('C), skutečný maximální provozní přetlak (MPa) před ventilem a za ventilem, protékající množství (pro vodní páru v kg/h, pro kapaliny v m3/h, pro plyny v Nm3/h), typ servomotoru, závěrečnou rychlost, napájecí napětí a frekvenci, pracovní pro středí (bez možnosti výbuchu nebo s možností výbuchu)


DN

 

D

 

L

 

V1

 

D1

 

D2

 

D3

 

a

 

f

 

d

 

n

 

kg

 

zdvih

 

15

 

15

 

130

 

88

 

95

 

65

 

47

 

14

 

2

 

14

 

4

 

4,08

 

12

 

25

 

25

 

160

 

88

 

115

 

85

 

68

 

16

 

2

 

14

 

4

 

6,3

 

14

 

40

 

40

 

200

 

110

 

150

 

110

 

88

 

18

 

3

 

18

 

4

 

10,8/17,4

 

20

 

50

 

50

 

230

 

110

 

165

 

125

 

102

 

20

 

3

 

18

 

4

 

24,6

 

25

 

65

 

70

 

290

 

135

 

185

 

145

 

122

 

20

 

3

 

18

 

4

 

57

 

30

 

80

 

80

 

310

 

140

 

200

 

160

 

133

 

22

 

3

 

18

 

8

 

87

 

32

 

Údaje tohoto katalogového listu mají pouze informativní charakter!