VENTIL S REGULAČNÍ KUŽELKOU

V 41 111 616                    pn16

POUŽITÍ

V základním provedení jako regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota ('C)

 

Tlak (MPa)

 

120

 

1,6

 

200

 

1,3

 

300

 

1

 

U ventilu z titulu funkce nelze zaručit těsnost, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které do­sedá regulační kuželka. Kuželka je otočně spojena s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pra­covní látky je pod kuželku.

FUNKCE

Ventil reguluje průtok pracovní látky v sedle ventilu regulační kuželkou. Kuželka je řešena pro lineární charakteristiku. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává k» číslo (objemový průtok vody o hustotě 1000 kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 0,1 MPa - v m^h).

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso, třmen             šedá litina

ucpávkové víko           šedá litina

Kuželka, sedlo, vřeteno    korozivzdorná ocel

Těsnění vřetene           volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle čsn 13 3060, část 2.


MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězové pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142)

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

- název armatury (typ, evidenční číslo)

- jmenovitý tlak (PN)

- jmenovitou světlost (DN)

- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)

- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny ('C)

- skutečný maximální provozní přetlak (MPa) před a za ventile

- protékající množství (pro vodní páru v kg/h, pro kapaliny v m3/h, pro plyny v Nm3/h)


DN

 

D

 

L

 

V

 

Z

 

Di

 

D2

 

D3

 

a

 

f

 

d

 

n

 

Dk

 

kg

 

kv

 

15

 

15

 

130

 

215

 

12

 

95

 

65

 

47

 

14

 

2

 

14

 

4

 

125

 

4

 

4,08

 

25

 

25

 

160

 

215

 

14

 

115

 

85

 

68

 

16

 

2

 

14

 

4

 

125

 

5,2

 

6,3

 

40

 

40

 

200

 

280

 

20

 

150

 

110

 

88

 

18

 

3

 

18

 

4

 

160

 

9,8

 

10,8/17,4

 

50

 

50

 

230

 

290

 

25

 

165

 

125

 

102

 

20

 

3

 

18

 

4

 

160

 

12,2

 

24

 

65

 

70

 

290

 

345

 

30

 

185

 

145

 

122

 

20

 

3

 

18

 

4

 

200

 

19,3

 

57

 

80

 

80

 

310

 

355

 

32

 

200

 

160

 

133

 

22

 

3

 

18

 

8

 

200

 

24

 

87

 

100

 

100

 

350

 

440

 

42

 

220

 

180

 

158

 

24

 

3

 

18

 

8

 

250

 

40

 

123

 

125

 

125

 

400

 

485

 

50

 

250

 

210

 

184

 

26

 

3

 

18

 

8

 

250

 

58

 

186

 

150

 

150

 

480

 

530

 

60

 

285

 

240

 

212

 

26

 

3

 

22

 

8

 

315

 

84

 

273

 

Údaje tohoto katalogového listu mají pouze informativní charakter!