Ventily pojistné

Název typ strana
Ventil pojistný nízkozdvižný, nátrubkový P 10 237 616 71-72
Ventil pojistný nízkozdvižný, čepový P 10 287 616 73-74
Ventil pojistný nízkozdvižný, čepový, plynotěsný P 11 287 616 73-74
Ventil pojistný proporcionální P 15 217 616 75
Ventil pojistný proporcionální, plynotěsný P 16 217 616 76
Ventil pojistný proporcionální P 15 217 540 77
Ventil pojistný proporcionální, plynotěsný P 16 217 540 78
Ventil pojistný plnozdvižný P 57 217 540 79
Ventil pojistný plnozdvižný, plynotěsný P 58 217 540 80