Kouhoty kulové

Název typ strana
Kohout kulový K 85 111 616 237
Kohout kulový K 85 171 616 238
Kohout kulový K 85 111 516 239
Kohout kulový K 85 171 516 240
Kohout kulový s elektrickým servomotorem K 85 173 516 241
Kohout kulový s pneupohonem K 85 174 516 242
Kohout kulový K 85 111 540 243
Kohout kulový s převodem K 85 112 540 244
Kohout kulový K 85 171 540 245
Kohout kulový s převodem K 85 172 540 246
Kohout kulový K 85 111 563 247
Kohout kulový K 85 171 563 248
Kohout kulový se zemní soupr. teleskopickou K 89 171 516 249
Kohout kulový se zemní soupr. teleskopickou K 89 171 540 250
Kohout kulový se zemní soupr. pevnou K 89 171 540 251
Kohout kulový se zemní soupr. pevnou a s převodem K 89 172 540 252
Kohout kulový K 85 111 016 253
Kohout kulový K 85 171 016 254