Armatury pro speciální použití

Název typ strana
Kohout tlakoměrový čepový, s nátrubkovou přípojkou DIN 16 260 327
Kohout tlakoměrový čepový, s nátrubkovou přípojkou DIN 16 262 328
Kohout tlakoměrový zkušební,čepový,s nátrubkovou přípojkou DIN 16 263 329
Kohout tlakoměrový zkušební,čepový,s nátrubkovou přípojkou ČSN 13 7517 330
Kohout tlakoměrový zkušební,čepový,s nátrubkovou přípojkou ČSN 13 7518 331
Přípojka tlakoměrová nátrubková ČSN 13 7520 332
Přípojka tlakoměrová přechodová se závity M vnitř. a G vněj. ČSN 13 7521 332
Přípojka tlakoměrová přechodová se závity M vnitř. a G vněj. ČSN 13 7522 333
Přípojka tlakoměrová přechodováse závity M vnitř. levým
a G vnitřním ČSN 13 7523 333
Přesuvná matice ČSN 13 7525 334
Vsuvka k přivaření ČSN 13 7527 334
Nástavec k přivaření ČSN 13 7528 334
Těsnění ploché pro tlakoměrové přípojky ČSN 13 7540.1 335
Kondenzační smyčka zahnutá, s nátrub. přípojkou a čepem ČSN 13 7530 336
Kondenzační smyčka zahnutá, s nátrubkovou přípojkou
a k přivaření ČSN 13 7531 336
Kondenzační smyčka stočená, s nátrub. přípojkou a čepem ČSN 13 7532 337
Kondenzační smyčka stočená, s nátrubkovou přípojkou
a k přivaření ČSN 13 7533 337