POLITIKA SPOLEČNOSTI PREVENCE TOPO

Naše nabídka

 • Průmyslové armatury
 • Potrubní komponenty a potrubí
 • Elektropohony
 • Pneupohony, hydraulické pohony
 • Čerpadla
 • Další související sortimenty

 

 • Komplexní dodávky širokého sortimentu
 • Kvalifikovaný personál
 • Rychlé vyřizování poptávek a objednávek

Politika společnosti v oblasti prevence trestní odpovědnosti právnických osob

Vědomi si společenské odpovědnosti a nutnosti nulové tolerance páchání jakékoliv trestné činnosti se zavazujeme:

 • plnit všechny požadavky právních předpisů České republiky a dalších norem a závazných požadavků, které se týkají činnosti naší společnosti a k jejichž plnění se dobrovolně přihlašujeme,
 • systémově zajistit plnění všech požadavků systémové normy TOPO včetně dokumentace tak, aby byla zabezpečena účinná prevence páchání trestné činnosti,
 • pravidelně seznamovat naše pracovníky a všechny osoby vystupující jménem naší společnosti s touto politikou a případnými změnami vyplývajícími ze změn platné legislativy, sledovat a vyhodnocovat, jak je tato politika implementována,
 • pravidelně seznamovat všechny naše pracovníky a osoby vystupující jménem společnosti s aktuálními riziky trestné činnosti a opatřeními tato rizika eliminujícími,
 • vytvářet pozitivní atmosféru ve společnosti se zdůrazňováním nutnosti aktivně vystupovat proti jakémukoliv zlehčování našeho postoje vůči rizikům trestné činnosti,
 • tuto politiku pravidelně přezkoumávat s ohledem na neustálé změny legislativních požadavků a dalších změn jak externích, tak i interních, účelem tohoto přezkoumání je zajistit neustálé zlepšování systému prevence trestné činnosti,
 • zajistit veřejnou dostupnost této politiky.

jednatelé společnosti